Bøsse innsamling

Bøsse innsamling

Publisert av Jarle Lavik den 31.01.22. Oppdatert 16.02.22.

 

Lions Røde Fjær har som mål å samle inn 50 millioner

 Alle barn skal ha likeverdige muligheter uavhenging av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Lions Røde Fjær går til byggingen av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter


Lions Røde Fjær er et nasjonalt krafttak for en god sak. «Én god handling er bedre enn 1000 gode tanker» – slik tenker medlemmene i Lions,

den frivillige og humanitære organisasjonen som feiret 100 år i 2017.

 

Lions kom til Norge i 1949, og medlemstallet i dag ligger på rundt 9.300, fordelt på 380 klubber over hele landet. Vi er som folk flest, menn og kvinner i alle aldre som bruker noe av fritiden vår til å hjelpe andre. Du har kanskje sett oss samle inn penger der du bor? Da skal du vite at 1,4 millioner medlemmer over hele verden deler den samme drivkraften – vi vil gjøre lokalsamfunn bedre, særlig for barn, unge og funksjonshemmede.

 Av og til, rundt hvert femte år, trommes gode krefter sammen til en større landsomfattende innsamlingsaksjon. I 1966 dro Lions i gang sin aller første Røde Fjær-aksjon for å bygge Beitostølen Helsesportsenter. Og det norske folk har siden den gang stilt opp – hele 8 aksjoner har gitt 175 millioner, tilsvarende ca. 400 millioner i dagens pengeverdi.

Nå bretter vi nok en gang opp ermene. Denne gangen for at alle at barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Vi håper du vil være med på denne dugnaden – å bygge et tidsriktig «Lionshus», et familie- og kompetansehus for alle på Beitostølen Helsesportsenter!

Støtt opp om Røde Fjær innsamlingen, alle de lokale Lions klubber i 

distriktet vil være ut med bøsser i februar